Przejdź do treści

Zmiany na maturze w 2022 roku

16 grudnia 2021 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki określiło jakie wymagania edukacyjne obowiązują uczniów i uczennice na tegorocznej maturze

Dokument, w którym znajdują się nowe informacje znajdziecie tutaj

Tekst, do którego są odwołania tutaj

Czy ktoś napisał to po chińsku?

Sama spędziłam nad tym krótkim tekstem całe przedpołudnie żeby zrozumieć o co chodzi. Ale udało się! Dlatego przygotowałam dla Was prosty opis zmian, które dotyczą matury z historii sztuki w 2022 roku.

Na początek chciałam Wam powiedzieć, że zmiany nie są bardzo spektakularne. Nie aż tak jak na matmie czy polskim, ale mimo wszystko warto się z nimi zapoznać i dowiedzieć się jakie zadania w tym roku nie pojawią się na arkuszu.

W pierwszej części arkusza nie zapytają o wiek powstania dzieła

Takie wymagania były wcześniej:

„Zdający zna twórczość najwybitniejszych artystów i potrafi wymienić dzieła, które stworzyli, rozpoznać najsłynniejsze z nich oraz określić w przybliżeniu czas ich powstania”

Takie są teraz:

„Zdający zna twórczość najwybitniejszych artystów i potrafi wymienić dzieła, które stworzyli, rozpoznać najsłynniejsze z nich”

Oznacza to, że w pierwszej części arkusza nie pojawi się zadanie, w którym jednym z podpunktów będzie pytanie o wiek powstania dzieła.

Pamiętajcie jednak, że nadal mogą pojawić się pytania o rozpoznanie stylu/epoki dzieła. Poza tym orientowanie się na osi czasu jest potrzebne żeby napisać dobre wypracowanie. Pisząc np. o renesansie trzeba wiedzieć kiedy ta epoka się narodziła i jak długo trwała.

Nie musicie uczyć się dokładnych dat, ale nie polecam nauki historii sztuki w zupełnym oderwaniu od historii.

Odpadają pytania o muzea

Takie wymagania były wcześniej:

„Zdający wiąże dzieło z miejscem, w którym się znajduje (muzea, galerie, kościoły, miasta)”

Teraz nie ma takiego wymagania.

Oznacza to, że na maturze nie będzie żadnych pytań o muzea i o inne miejsca przechowywania dzieł. To chyba dobra wiadomość dla osób, które miały z tym problem. Umiejętność wiązania dzieł z miejscem, w którym się ono znajduje nie jest bardzo potrzebne w wypracowaniu, dlatego muzea to ta rzecz, którą w tym roku można sobie odpuścić podczas przygotowań do matury.

Nie musisz wymieniać dawnych i współczesnych dyscyplin artystycznych

Takie wymagania były wcześniej:

„Zdający wymienia dawne i współczesne dyscypliny artystyczne oraz potrafi wskazać dzieła współczesne, które wymykają się klasyfikacjom”

Takie są teraz:

„Zdający potrafi wskazać dzieła współczesne, które wymykają się klasyfikacjom”

Oznacza to, że odpadają zadania, w których należy dopasować dyscyplinę artystyczną do dzieła lub opisać ją samodzielnie.

Pamiętajcie jednak, że cały czas zdający „zna i rozpoznaje podstawowe techniki plastyczne i określa ich cechy charakterystyczne” co oznacza, że nadal mogą pojawić się pytania np. o konkretne techniki malarskie, graficzne czy rzeźbiarskie.

Dodatkowo znajomość dyscyplin artystycznych przydaje się w wypracowaniu. Nazwy dyscyplin zaliczają się do terminologii, która jest w wypracowaniu punktowana.

W pierwszej części arkusza nie wystąpią definicje pojęć

Takie wymagania były wcześniej:

„Zdający zna, poprawnie stosuje oraz definiuje terminy i pojęcia z zakresu historii sztuki”

Takie są teraz:

„Zdający zna, poprawnie stosuje terminy i pojęcia z zakresu historii sztuk”

Wypadło tylko słowo „definiuje”, co jest bardzo subtelną zmianą. Oznacza, że w pierwszej części arkusza nie będzie  zadań z definicjami, na podstawie których trzeba rozpoznać pojęcie. Mogą natomiast pojawić się np. obrazki z elementami architektury, które trzeba podpisać.

Pamiętajcie też o tym, że definiowanie pojęć na wypracowaniu zwiększa wasze szanse na zdobycie 2 punktów za terminologię.

Zmiany w pytaniach o funkcję dzieła

Takie wymagania były wcześniej:

„Zdający potrafi wskazać funkcję dzieła i określić, jaki wpływ ma ona na jego kształt”

Takie są teraz:

„Zdający potrafi wskazać funkcję dzieła”

Oznacza to, że odpadają zadania takie jak 17. poniżej. Nadal mogą wystąpić zadania, w których pojawi się konkretne dzieło i trzeba będzie określić funkcję tego dzieła (np. funkcja sepulkralna, reprezentacyjna, sakralna).

Jak widzicie zmiany są bardzo małe, a większości wypadków nie wpływają w żaden sposób na ograniczenie zakresu materiału do nauki, bo większość z rzeczy, które odpadły z zadań pierwszej części arkusza i tak są potrzebne do napisania dobrego wypracowania.

Jedyną rzecz, którą można w tym roku odpuścić to przyporządkowywanie znanych dzieł do muzeów. Tymczasem miłej nauki. Będzie dobrze!